Om oss

Organiserade Aspergare Västra Götaland är länets lokala avdelning av Organiserade Aspergare (OA) – en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister, det vill säga människor som har, eller tror/anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska).

Vi vill driva vår förening utan inblandning av personer utanför autismspektrumet, då det redan finns två breda organisationer på området, där personer utan egen diagnos i varierande grad dominerar. OA är vår alldeles egna förening, genom den kan vi fokusera på eget samarbete och formulera och föra fram våra egna åsikter i frågor som rör vår grupp.

Allmänhetens bild av autismspektrumtillstånd är ofta mycket grumlig, och många tror att vi är mycket mindre kapabla än vi är. Om vi med egen diagnos främst syns som medlemmar i de bredare organisationerna, där många aktiva är anhöriga och föräldrar utan egen diagnos, riskerar det att påtagligt förstärka bilden av oss som mindre kapabla – att många då tror att det bara är i den formen vi kan klara av föreningsarbete. Vi tycker oss ha sett klara tecken på sådana attityder, och det tycker vi självklart är mycket negativt. Därför tycker vi att Organiserade Aspergare som förening har en extra viktig funktion att fylla, i att visa omvärlden vad autister faktiskt kan klara av, helt på egen hand!

Organiserade Aspergare är för det perspektiv som kallas neurodiversitet, och anser att neurologiska avvikelser bara är annorlundaskap och del av normal mänsklig variation. Vi anser inte att Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd nödvändigtvis enbart är funktionshinder utan tvärtom kan ha mycket positiva sidor också. Det gäller bara att vi får ta vara på de positiva bitarna!

Föreningen arbetar på flera plan, vi träffas i grupper och umgås för att bilda kamratskap för att på så vis vara det enklaste sociala stödet av alla för varandra: bra kompisar helt enkelt! Här ges möjlighet att diskutera autistisk vardagsproblematik som exempelvis missförstånd och konflikter i mötet med personer utan diagnos, samt metoder för att hantera och lösa dem. Men vi vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer, för att påverka den hjälp vår målgrupp får i samhället, så att den blir så bra som möjligt.

Vi tror att hjälp till självhjälp, fler möjligheter till träning och lärande, stöd som leder till bättre självförtroende och ökad förståelse och acceptans av autismens annorlundaskap, skulle gynna många autister mer än ett alltigenom säkert omhändertagande, av alla uppgifter personen inte bedömts klara av. Anhöriga och personal utan egen diagnos tänker på ett annat sätt än vi och kan därför ha svårare att förstå sådana som oss – ännu ett skäl att vi behöver en egen organisation, för att kunna samarbeta med varandra och föra vår egen talan.

Föreningens stadgar finns att läsa HÄR.